Masa üstünde not etmek

Yönetici Koçluğu

    Her seviyeden yöneticinin; yönetim kalitesi, liderlik yetenekleri ve iş becerilerine katkı sağlayarak daha etkin ve verimli yönetici olma sürecine eşlik eden bir koçluk alanıdır.

    Günümüzde Kurumlar, yöneticilerin ve de yönetme şeklinin geliştirilmesi yönünde, sonuca ulaşma noktasında Yönetici Koçlarından fayda sağlamaya başladılar. Amaç kurum hedefinin gerçekleşmesidir. Kurumun başarısı ağırlıklı olarak, ekibine liderlik eden, stratejiyi belirleyen, hedefe ulaşma yolunda çalışanları yönetebilen liderlerin başarısıyla paralel ilerlemektedir.

    Yöneticinin bir birey olarak edindiği kazanımlar, daha etkin bir takımın ve yeni liderlerin de oluşumuna, güçlü değişim ve gelişime olumlu katkı sağladığı gibi Yönetici Koçluğu, her seviyeden yöneticinin iş performansını geliştirir, davranış değişikliği sağlar, yeni yolunu belirlemeye yardımcı olur ve kurumun, bağlı olduğu birimin performansını da arttırır.

     Kurumlar Yönetici Koçluğu hizmetlerine büyük ölçüde aşağıdaki durumlarda ihtiyaç duymaktalar;

 • Yöneticilerin yönetim becerilerinin geliştirilmesi 

 • Yöneticilerin performanslarının artırılması,

 • Yönetici adaylarının geliştirilmesi,

 • Terfi veya Görev değişimi ile yöneticinin yeni pozisyonuna uyumlanması

 • Yeniden yapılanma ,Şirket birleşimleri, Kadro yenileme ve ya Kadro Büyütme gibi organizasyon değişim süreçlerine destek sağlanması 

 

(Aşağıdaki maddelerle sınırlandırmamak üzere) 

 

YÖNETİCİ KOÇLUĞU YÖNETİCİYE FAYDALARI

 • Kendini daha iyi tanıma, algılanma şekli ve yönetim stili

 • Potansiyeli ortaya çıkartma

 • Gelişim alanlarını belirleme (takım çalışması, iletişim dili, çatışma yönetimi, geri bildirim vb..)

 • Kör noktaların tespit edilip gelişime açık hale gelmesi

 • Hızlı ve doğru kararlar ile ilerleme

 • Empati becerisini kazanma ve geliştirme

 • Zaman yönetim becerisi

 • İş - özel yaşam dengesi kurma

 • Stres yönetimi

 • Farklı tarzdaki bireyler ile etkin çalışma

 • Ast – Üst ilişkisinde iyileşme

 • İşten duyulan tatminde artış

   

YÖNETİCİ KOÇLUĞU KURUMA FAYDALARI 
 

   -  Hedeflere ulaşmada yol haritası belirlemede artış

   -  Organizasyon performansında artış

   -  Problem çözme, karar alma ve strateji belirleme becerilerinde gelişim

   -  Önceliklerin belirlenmesi ve odaklanma ile verimlilik artışı 

   -  Güçlü yönlerin ortaya çıkarılması ve başarıya hizmet eder hale gelmesi

   -  Kaos ortamını yönetme becerisinde gelişim

   -  Alışkanlıkların aşılması ve gelişime açık hale gelme

   -  Liderlik stilinin oluşması, özgün ve özgüvenli yöneticiler ile çalışma

   -  Kuruma sadakatte artış 

 

YÖNETİCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMA ŞEKLİ

Online / yüz yüze seanslar planlanabilir. 

Kurum veya Kişiye göre ihtiyaca yönelik anlaşma sağlanır.