kanosu

Takım Koçluğu

    Takım Koçluğu, takımların yüksek performansa ulaşmasına, değişimine , yeniden yapılanmasına ve bunun sürdürülebilir olmasına imkan tanır. Takım yaşayan bir sistemdir. Farklı kültür ve yapıdaki çalışanların bir araya gelerek aynı amaç doğrultusunda hareket etmesi zordur. Tam bu noktada Takım Koçluğu devreye girmektedir.

    Takım Koçluğu; profesyonel bir koç eşliğinde gerçekleştirilen ihtiyaca yönelik çözümler sunan ve uygulayan belli bir sistemde ilerleyen bütünsel bir çalışmadır. Ekibi iyi bir motivasyonla harekete geçirmeyi , başarıya ulaşmalarını sağlamayı ve takım üyelerinin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlar. Takım içi ortak amaçlara ve bireysel amaçlara ulaşmak için, takımın deneyim ve yeteneklerini arttırmaya yönelik bilgi ve farkındalıklarını arttıran bir grup çalışması sürecini içerir.

TAKIM KOÇLUĞUNDA SÜREÇ NASIL ÇALIŞIR?

 • Müşterilerin ihtiyaçlarını dinleyerek, şirket kültürünü ve çalışan yapısını anlamaya zaman ayırma

 • Ekip veya grubu kendi ortamında gözlem ve buna bağlı olarak alınacak aksiyonların bir taslağını oluşturma

 • Müşterimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını anladıktan sonra, yapılan gözlem sonrası şirket kültürüne ve ihtiyaca uygun kuruma özel çözüm süreçleri oluşturarak bir program üzerine çalışıp sunmak ve birlikte bir yol haritası oluşturma

TAKIM KOÇLUĞU FAYDALARI

 • Sürdürülebilir Değişim, Gelişim ve Yenilik İçeren Takım Ruhunun Oluşması

 • Takım içerisindeki üyelerin kurum kültürünü benimsemesi ve mutlu çalışanların olması

 • Bireysel ihtiyaçlardan önce takımın ihtiyaçlarını anlama ve önemseme

 • Takım içinde ortak hedefe koşma ve birbirine bağlılıkta artış,

 • Gelişen bir kriz karşısında hızlı bir şekilde çözüme ulaşılması

 • Takımın yaratıcı fikirler üretebilen, değişime hızlı ayak uydurabilen ve gelişime açık hale gelmesi

 • Takım içi güven ortamının sağlanması

 • Takım üyeleri arasında açık iletişimin kurulması

 • Takım performansında artış, potansiyellerin keşfedilmesi

 • Kurumun performansında ve karında artış, maliyetlerde düşüş

 • İç ve dış müşterilerde memnuniyet artışının sağlanması

 

TAKIM KOÇLUĞU ÇALIŞMA ŞEKLİ

 

 Online ya da yüz yüze görüşmeler ile seanslar planlanabilir

 Seanslarda ihtiyaca yönelik belirlenen teknikler, oyunlar ve toplantılar düzenlenir.