Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği

    Akıl ve Zeka oyunları eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, çocukların yeteneklerini geliştiren, planlı olmayı öğreten, bir sonraki adımı düşünme ve olasılıkları görme becerisi kazandıran, yeni yetenekler ve beceriler  kazanmasına yol açan, kendine olan güvenini arttıran, kendi sınırlarını tanıması sağlayan eğlenceli zaman geçirerek öğrenmesine imkan tanıyan oyunlardır.

    Akıl ve Zeka oyunları ile vaktini en iyi şekilde geçiren çocuklar, kendilerine ve yaş grubuna uygun oyunlar sayesinde yeteneklerini ortaya çıkararak gelişmekte ve yeni yetenekler kazanmaktadırlar.

BU EĞİTİMDE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI 

 

 • Zekayı aktif tutarak kolay öğrenme

 • Akıl yürütme

 • Konsantrasyonu yükseltir

 • Görsel-düşünsel boyutta kavrama

 • Yaratıcılık

 • Planlı hareket etme becerisi kazandırır

 • Problem çözme, odaklanma 

 • Kısa sürede hafızayı etkin kullanma 

 • Dikkat ve konsantrasyon becerisi edinme

 • Sistemli ve analitik düşünme

 • Ezbercilikten uzak öğrenmeye açık hale gelme

 • Çözüm yolları üretme ve çok yönlü düşünme

 • İnce motor becerilerinin gelişimi

 • Görsel zekâ ve Kinestetiksel Zekâ’nın aynı anda gelişmesi

 • Sıralı düşünme becerisinin gelişmesi

 • Neden – sonuç ilişkisi kurma

 • Başarısızlık sonunda hayal kırıklığı ve pes etme yerine yeniden başlama,tekrar deneme

 • Kuralları anlama ve sınırlara saygı duyma

 • Boş vakitleri eğlenerek ve öğrenerek geçirme

 • Öngörü sahibi olma, bir sonraki adımı görme becerileri kazanırlar.

 

ÇALIŞMA SİSTEMİ

  Online ya da yüz yüze aynı zamanda tüm eğitim kurumları ile özel sektörde uygun kuruluşlar ile birlikte planlanan atölyeler veya özel sınıflar oluşturarak organizasyonlar düzenlenebilir.     Bireysel, Rakip ya da Grup olarak online/yüz yüze seans çalışmalarımızı yapmaktayız. 

 

  - Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları, 

  - Sözel Oyunlar, 

  - Hafıza Oyunları,

  - Geometrik- Mekanik Oyunlar, 

  - Strateji Oyunları eşliğinde ihtiyaca yönelik olarak oyun türleri seçilir

  - Çocuklarımız Akıl ve Zekâ Oyunları alanında uygulamalı eğitim alacak olup bu oyunlarla ilgili birçok çalışma yapacaklardır.

ICF- CCE Onaylı

5-12 Yaş Çocuk Koçluğu ve

Koçluk Oyun Araçları Eğitmenliği

    5-12 Yaş (Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Yönelik) Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği uluslararası bir kuruluş olan ICF tarafından (Uluslararası Koçluk Federasyonu)  CCE kapsamında onaylanmıştır. 

    Londra’da sadece bizim merkezimiz ALYA ACADEMY’de bulabileceğiniz 

Lisanlı Koçluk Oyun Araçları ile;

 

Çocuğuna Koçluk Yap, 5 yaş+, (6 oyun)
Çözüme Odaklan, 10 yaş+, (6 oyun)
EBO - Etkin Beyin Oyunu, 5 yaş+, (37 oyun)
POKO - Pozitif Kaynaklar Oyun Seti, 7 yaş+, (2 oyun)
A Planı, 10 yaş+

 

    İngiltere’deki ve dünyanın her tarafındaki Türkçe bilen çocuklarınıza, okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde hizmet veren tüm resmi ve özel kurumlara aynı zamanda atölye çalışmaları yapabileceğimiz özel/tüzel tüm iş ortaklıkları aracılığıyla hizmet vermekteyiz. 

    Çocukların algı dünyasına bire-bir koçluk yapan, aynı zamanda güçlü sorular sorarak bilgi ve zekayı keşfetmeyi, sistemsel olmayı, duygularını tanımayı, potansiyellerini keşfetmelerini, sevgi ve saygı içerisinde olmayı evrensel değerleri çocuklarımıza oyun yoluyla yaşatan bir sistemdir. 

 

BU ÇALIŞMA SAYESİNDE ÇOCUKLARIMIZ NE KAZANIYOR ?

 • 5-12 Yaş Grubu çocukların Bilişsel, Ahlaki ve Duygusal Gelişim Özelliklerine katkı sağlar

 • İletişim kurma ve Aktif dinleme becerileri gelişir

 • Oyunlar yardımıyla Dikkat,  Odaklanma Konsantrasyon becerileri gelişir

 • Sağ beyin – Sol Beyin çalışmaları ve koordinasyonu artar

 • Çözüm odaklılık ve alternatif yol bulma , A ve B planları oluşturma becerileri edinir

 • Hızlı-doğru algılama, hızlı-doğru karar verme becerisi gelişir

 • Oyunlar aracılığıyla olumsuz ifadeleri olumluya dönüştürme yani olumlu dil kullanma becerileri gelişir ve alışkanlık kazanır

 • Negatif duyguları pozitife dönüştürebilme, duygularını tanıma ve anlamlandırma yönleri gelişir

 • Farklı bakış açıları geliştirebilme yeteneği kazanarak çevresini, durum ve olayları 365 derece görebilme düşünebilme becerisi kazanır

 • “Sorun” olarak tanımlanan ‘’Zor’’ olarak görünen durumlarda Çözüm odaklı düşünme alışkanlığı edinir

 • Oyunlar yardımıyla Beyin Egzersizi sağlanır ve Hafızayı Güçlendirmeye, Kapasiteyi Arttırmaya fayda sağlar

 • Çocukların Kendilerini ve Hayallerini keşfetmelerini sağlar

 • Dalgın ya da çok Hareketli olan çocukların Beden - Zihin Dengesini sağlamalarına yardımcı olur.
   

ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

Bireysel seanslar (online /yüz yüze) ve yaş gruplarına özel grup seanslar  düzenlenebilir

Okul Öncesi ve İlkokul Seviyesinde Eğitim veren Kurumlarda (Özel ya da Kamu) yaş grubuna özel  çalışmalar düzenlenebilir. Çocuklar için uygun ortamı olan Özel işletmeler ile iş ortaklığı yapılarak atölye çalışmaları gerçekleştirilir