Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği

    Akıl ve Zeka oyunları eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, çocukların yeteneklerini geliştiren, planlı olmayı öğreten, bir sonraki adımı düşünme ve olasılıkları görme becerisi kazandıran, yeni yetenekler ve beceriler  kazanmasına yol açan, kendine olan güvenini arttıran, kendi sınırlarını tanıması sağlayan eğlenceli zaman geçirerek öğrenmesine imkan tanıyan oyunlardır.

    Akıl ve Zeka oyunları ile vaktini en iyi şekilde geçiren çocuklar, kendilerine ve yaş grubuna uygun oyunlar sayesinde yeteneklerini ortaya çıkararak gelişmekte ve yeni yetenekler kazanmaktadırlar.

BU EĞİTİMDE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI 

 

 • Zekayı aktif tutarak kolay öğrenme

 • Akıl yürütme

 • Konsantrasyonu yükseltir

 • Görsel-düşünsel boyutta kavrama

 • Yaratıcılık

 • Planlı hareket etme becerisi kazandırır

 • Problem çözme, odaklanma 

 • Kısa sürede hafızayı etkin kullanma 

 • Dikkat ve konsantrasyon becerisi edinme

 • Sistemli ve analitik düşünme

 • Ezbercilikten uzak öğrenmeye açık hale gelme

 • Çözüm yolları üretme ve çok yönlü düşünme

 • İnce motor becerilerinin gelişimi

 • Görsel zekâ ve Kinestetiksel Zekâ’nın aynı anda gelişmesi

 • Sıralı düşünme becerisinin gelişmesi

 • Neden – sonuç ilişkisi kurma

 • Başarısızlık sonunda hayal kırıklığı ve pes etme yerine yeniden başlama,tekrar deneme

 • Kuralları anlama ve sınırlara saygı duyma

 • Boş vakitleri eğlenerek ve öğrenerek geçirme

 • Öngörü sahibi olma, bir sonraki adımı görme becerileri kazanırlar.

 

ÇALIŞMA SİSTEMİ

  Online ya da yüz yüze aynı zamanda tüm eğitim kurumları ile özel sektörde uygun kuruluşlar ile birlikte planlanan atölyeler veya özel sınıflar oluşturarak organizasyonlar düzenlenebilir.     Bireysel, Rakip ya da Grup olarak online/yüz yüze seans çalışmalarımızı yapmaktayız. 

 

  - Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları, 

  - Sözel Oyunlar, 

  - Hafıza Oyunları,

  - Geometrik- Mekanik Oyunlar, 

  - Strateji Oyunları eşliğinde ihtiyaca yönelik olarak oyun türleri seçilir

  - Çocuklarımız Akıl ve Zekâ Oyunları alanında uygulamalı eğitim alacak olup bu oyunlarla ilgili birçok çalışma yapacaklardır.